A taste of mindfulness.

Designed for women.

En smak av oppmerksomhet.

Laget for kvinner.

Learn quite simple techniques to feel:

  • a little less stressed
  • a little more happy
  • a lot more yourself

The course runs over 6 weeks and consists of 6 sessions, 2,5 hours each. Each session creates space for you to experience mindfulness with your body, mind and senses. Each session ends with a homework – mindful practice for you to try in your daily life and, if you wish, share your experiences.

Please note that I hold the course in English.

Lær ganske enkle teknikker å føle deg:

  • litt mindre stresset
  • litt mer glad
  • mye mer deg selv

Kurset går over 6 uker og består av 6 møter, 2,5 timer hvert. Hvert møte skaper plass for deg å oppleve oppmerksomhet med kropp, sinn og sanser. Hvert møte avsluttes med hjemmelekser – oppmerksom praksis å prøve i ditt daglige liv, og, hvis du ønsker, dele dine erfaringer.

Vær oppmerksom på at jeg holder kurset på engelsk.

Place: Jansløkka school library

Instructor: Agata Belanger (mindfulness instructor trainee)

Dates: 22.08., 28.08., 5.09., 12.09., 19.09., 26.09., 2019

Time: 18.00 – 20.30

Friendly price: 1800 NOK (because this is my certification course😊)

Contact, info and registration: contact@quitesimple.no

Sted: Jansløkka skole biblioteket

Instruktør: Agata Belanger (mindfulness instruktør lærling)

Datoer: 22.08., 28.08., 5.09., 12.09., 19.09., 26.09., 2019

Tidspunkt: 18.00 – 20.30

Vennlig pris: 1800 NOK (siden dette er mitt sertifiseringskurs😊)

Kontakt, info og påmelding: contact@quitesimple.no